Účely zpracování osobních údajů

Jako správce osobních údajů vám níže v textu označujeme účel zpracování osobních údajů, text bez ztučnění označuje právní základ, jež je v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR, tedy, že takové zpracování je zákonné. Níže uvedené platí pro veškerá zpracování, jež jako správce osobních údajů provádíme, s výjimkou zpracování ve věci našich zaměstnanců.

Právní základy zpracování osobních údajů, tedy aby zpracování osobních údajů bylo zákonné, jsou následující:

a) výslovný (svobodný a konkrétní) souhlas subjektu údajů, což znamená, že subjekt údajů nám udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, který může kdykoliv odvolat,
b) splnění smlouvy, což znamená, že musíme mít osobní údaje odběratele, dodavatelé či jiného smluvního partnera, aby z naší strany bylo možné splnit smlouvu (objednávku), osobní údaje jsou zapotřebí, aby bylo možné Vám zboží doručit, službu poskytnout tomu, kdo si ji objednal apod.,
c) splnění (zákonné) povinnosti – zahrnuje zpracování, které nám ukládá zákon, tedy např. že musíme vystavit účetní/daňový doklad, že musíme evidovat žádost, kterou u nás podáte a jak jsme ji vyřídili apod.,
d) ochrana životně důležitých zájmů – tato zpracování se nás obecně netýkají,
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci – tato zpracování se nás obecně netýkají,
f) oprávněný zájem (správce), to je množina všech zpracování, která můžeme provádět v našem zájmu, nikoliv však výslovně na Váš úkor. Tedy např. je v našem oprávněném zájmu mít na našem webu funkční cookies, které zapisují vaše chování, aby web správně fungoval a zobrazoval vám to, co hledáte, bez funkčních cookies by nebylo možné; bez toho, abychom sbírali analytické cookies bychom nemohli provádět statistiky, které nám říkají, jak máme pro vás náš web udělat uživatelsky přívětivější nebo i bezpečnější.

Odběratelé

1. Objednávka: její nedokončení/přijetí/potvrzení/zpracování/vyřízení/reklamace včetně souvisejících operací, s výjimkou fakturace: plnění smlouvy
2. Ostatní odběratelské smlouvy a jejich plnění: plnění smlouvy
3. Ostatní zpracování osobních údajů osob, vystupujících za odběratele: plnění smlouvy, oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků)
4. Cookies funkční: oprávněný zájem správce – zajištění funkčnosti webu
5. Administrace systémů webu a jiných software: oprávněný zájem správce – správa systémů a interní operace, např. řešení problémů, výpadků, zálohování, obnovy, analýzy dat, vývoje, testování, výzkumu, analytiky, zabezpečení a pro účely průzkumů zajištění bezpečnosti platforem organizace a zlepšování jejich parametrů.
6. Cookies analytické: oprávněný zájem správce – zajištění a testování uživatelské přívětivosti webu, včetně měření a optimalizace výkonů webu
7. Kontaktování stávajících zákazníků, kteří udělali objednávku při další návštěvě webu – oprávněný zájem správce.
8. Statistická zpracování webu a jiných software: oprávněný zájem správce – zajištění a testování uživatelské přívětivosti webu, včetně měření jeho výkonů, tj. měření a optimalizace výkonů webu
9. Cookies marketingové: souhlas subjektu údajů
10. Zasílání obchodních sdělení správce, jež se věcně váže k historii objednávek: oprávněný zájem správce – tzv. zákaznická výjimka dle recitálu 47 GDPR
11. Zasílání jiných obchodních správce anebo ve prospěch jiného správce: souhlas subjektu údajů

Dodavatelé

12. Dodavatelské smlouvy a jejich plnění: plnění smlouvy
13. Ostatní zpracování osobních údajů osob, vystupujících za dodavatele: plnění smlouvy, oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků)
14. Smlouvy a jejich plnění s jinými třetími osobami: plnění smlouvy
15. Zpracování osobních údajů z jednostranných jednání třetích osob: oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků) anebo jiný oprávněný zájem

Společné a ostatní

16. Zpracování osobních údajů subjektů údajů, vystupujících za sebe či třetí osoby (včetně orgánů veřejné moci), odlišných od dodavatelů, odběratelů, zaměstnanců a jejich zástupců v jiných právních vztazích: plnění smlouvy a/nebo oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků) anebo jiný oprávněný zájem
17. Komunikace/korespondence prostřednictvím elektronických i listinných komunikačních prostředků: plnění smlouvy a/nebo oprávněný zájem, jež souvisí s konkrétním právním postavením správce, zpravidla ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků anebo jiný obdobný oprávněný zájem
18. Vedení účetnictví a výkaznictví k DPH: plnění zákonné povinnosti.
19. Zpracování osobních údajů z procesních řízení: splnění zákonné povinnosti a/nebo oprávněný zájem (ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků)
20. Zpracování při uplatnění práv subjektů údajů: splnění zákonné povinnosti