Oznámení o ochraně osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů (dále též „Oznámení“) na webu Trikuj.cz (dále též „Web“), provozovaným správcem údajů společností Yotadata s.r.o. se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, identifikační číslo: 03104150, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 227541, kontaktní e-mail: info@trikuj.cz (dále též „organizace“) vytyčuje vzájemná práva a povinnosti nás jako správce osobních údajů a fyzických osob jako subjektů údajů v rámci realizace ochrany osobních údajů, získaných též prostřednictvím on-line aktivit webu takto:

 •  Úprava ochrany osobních údajů dle tohoto Oznámení vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25.05.2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při ochraně osobních údajů.
 • Web není určen k poskytování služeb či prodeji produktů osobám mladším 16 let.
 • Zpracováváme vaše osobní údaje, které nám sami předáte (sdělíte), též v souvislosti s vaším užitím Webu, obvykle jméno, příjmení, firma, fakturační a doručovací adresy, telefonní čísla, e-maily apod.. Pokud objednáváte přes e-shop, zapíše náš systém také Vaši IP adresu a ty cookies, bez kterých by e-shop nefungoval. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování. Tyto osobní údaje máme za účelem vaší registrace na e-shopu a/nebo přijetí/potvrzení/vyřízení/odeslání/fakturace/reklamace vaší objednávky a komunikace o ní a jiných našich produktech.

Proč vaše osobní data zpracováváme?

Osobní data zpracováváme za účelem prodeje zboží a marketingu. Osobní data zpracováváme také v případě internetových soutěží, při přihlášení k odběru newsletterů, stažení e-booku či vyplnění kontaktního formuláře. 

Vaše údaje využíváme například v těchto případech:

 • při realizaci objednávky (plnění smlouvy)
 • při zobrazování reklam na základě vašich zájmů (při remarketingu)
 • při analýze a měření využití našeho webu
 • při zlepšování kvality našich služeb
 • při zajištění bezpečnosti našich systému a sítí před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů
 • při analýze vašich preferencí
 • při soutěžích o naše produkty
 • při zasílání obchodních sdělení
 • při zodpovězení vašich dotazů

Vaše osobní údaje tedy zpracováváme:

a) abychom mohli splnit smlouvu s vámi,

b) abychom mohli splnit zákonné povinnosti jako např. vystavit doklady či vést účetnictví,

c) protože jste nám sami udělili souhlas,

d) protože je v našem oprávněném zájmu vaše osobní údaje z vašich dřívějších objednávek na našem e-shopu dále zpracovávat pro účely zlepšování našich systémů, abychom Vám mohli dát vědět, co je nového ve světě našich produktů apod.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), a s účinností od 25. 5. 2018 ve smyslu Nařízení GDPR jsme oprávněni zpracovávat vaše osobní údaje (dále jen “OÚ”) v rozsahu:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailovou adresu,
 • telefonní číslo,
 • doručovací adresu,
 • fakturační údaje (název společnosti, IČO, DIČ, čísla bankovních účtů),
 • údaje o vašich návštěvách na našich webových stránkách, zejména provozní data, lokalizační data, weblogy, apod., také údaje o vašem chování v prostředí internetu

(dále jen „osobní údaje“),

 • údaje o realizovaných i zrušených platebních transakcích
 • veškerou realizovanou komunikaci
 • informace získané z dotazníků nebo obdobných formulářů, o jejichž vyplnění můžete být požádán/a.

a dále údaje, které od získáme tím, že používáte naše služby:

 • IP adresa
 • soubory cookies (v případě online služeb)
 • případně jiný online identifikátor

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

 • Vaše údaje zpracováváme do odvolání souhlasu a v ostatních případech 5 let. Činíme tak s ohledem na archivační povinnosti dle jednotlivých zákonů (např. zákon o DPH) a důkazní břemeno prokazující uskutečnění zdanitelného plnění, naplnění smlouvy apod.
 • Osobní údaje účastníků soutěží, zájemců o odběr novinek, zájemců o e-book aj. zpracováváme po dobu udělení souhlasu do doby jeho odvolání, maximálně však 5 let. Osobní údaje ze souborů Cookie zpracováváme maximálně po dobu 5 let.
 • Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat na této e-mailové adrese: info@trikuj.cz.

Poučení o vašich právech

 • Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem vašich osobních údajů, právo uplatnit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen. Veškerá svá práva u nás můžete uplatnit nejvhodněji na e-mailové adrese info@trikuj.cz.

V jakém případě zpracováváme osobní data bez vašeho souhlasu?

Zpracovávat vaše osobní data můžeme bez vašeho souhlasu v těchto případech:

 • V okamžiku, kdy si objednáte některý z našich produktů nebo služeb, zpracováváme vaše údaje na základě účelu plnění smlouvy.
 • V okamžiku, kdy nám to nařizuje zákon nebo jiný právní předpis.
 • V okamžiku, kdy je zpracování nezbytné pro účel oprávněného zájmu zejména zajištění bezpečnosti našich webových stránek.

Způsob komunikace

V okamžiku, kdy získáme souhlas se zpracováním osobních údajů, případně v situaci, kdy zpracování osobních údajů není podmíněno získáním souhlasu (například za účelem plnění smlouvy), budeme komunikovat prostřednictvím:

 • e-mailu
 • telefonu
 • chatu (tawk.to)
 • sociálních sítí

Zabezpečení

K šifrování údajů během jejich přenosu mezi servery a klienty používáme technologii Secure Socket Layer (SSL). Pravděpodobnost odposlechu spojení se tak snižuje na minimum. Čísla platebních karet či jiné velmi citlivé informace podobného charakteru na našich serverech neuchováváme vůbec, hesla sloužící k přihlášení do našeho eshopu uchováváme pouze v hashované podobě, takže fakticky neznáme jejich konkrétní znění a nelze je tak ani přímo zcizit. Data o našich klientech jsou uchovávána na šifrovaných úložištích, která máme plně pod kontrolou a nachází se na území České republiky.

Další informace

 • V případě, že jste u nás uskutečnili v minulosti objednávku, je náš systém schopen rozpoznat vaši opětovnou návštěvu webu a pokud hledáte něco dalšího, dovolujeme si vás kontaktovat s radou nebo zvýhodněním jako našeho stálého zákazníka.
 • V případě, že organizace prodá či koupí jakoukoliv část obchodního závodu či jinou obdobnou majetkovou hodnotu, může organizace předat či přijmout vaše údaje předpokládanému prodejci či kupujícímu takové majetkové hodnoty a pokud bude organizace nebo některé její části převzaty třetí stranou, budou údaje, které organizace nebo její uživatelé či členové mají, jedním z převáděných aktiv.